Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad Syafawi Ahmad

Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad

Nabi Muhammad SAW adalah oranq yanq paling mulia akhlaknya. paling baik perangainya, palinq rajin beribadah, dan palinq disayanq Allah. Seperti apa masa kecil Nabi Muhammad sehinqqa ketika dewasa menjadi oranq mulia akhlaknya?

Buku ini bercerita baqaimana kisah masa kecil Muhammad SAW. Kisalmya dimulai dari sebelum lahir hinqqa remaja. luqa bercerita baqaimana penqalaman hidup NabiĀ 

Muhammad kelika kecil. Juqa bekisah tentanq siapa saja oranq yanq mewamai hidupnya hinqqa beliau menjadi oranq yanq berakhlak mulia dan menjadi panutan seqenap manusia.