7 Langkah Meraih Rahmat dan Rida Allah

Inilah buku yang ditunggu muslim yang mendamba sapaan-mesra Allah: "Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku." (al-Fajr [89]: 27–30). Muslim manakah yang tidak ingin memiliki jiwa yang tenang dan tak mau diundang Tuhan untuk memasuki surga-Nya? Mukmin manakah yang tidak mengharap perjumpaan dengan Sang Khalik dalam keadaan rida dan diridai?

Berlandaskan Quran, hadis, dan ketajaman matahati seorang ulama salaf, al-Tirmidzî menyuguhkan tujuh tahapan ahli ibadah yang harus kita lalui. Tahap demi tahap diulas tuntas sehingga ibadah kita bukan lagi melulu rutinitas, melainkan upaya meningkatkan kualitas jiwa, mencerdaskan batin, mendekatkan diri kepada Allah, serta merasakan belai kasih dan rida-Nya.
dibaca oleh: 4067 pengunjung